تناسب اندام و تغذیه

بهترین زمان مصرف ویتامین ها و مواد معدنی

بهترین زمان مصرف ویتامین ها و مواد معدنی
  • بهترین زمان مصرف ویتامین ها و مواد معدنی چه وقتی است؟
  • زمان صحیح مصرف کردن ویتامین ها و و مواد معدنی چه تاثیری روی بدن می گذارد؟

بهترین زمان مصرف ویتامین ها و مواد معدنی

بهترین زمان مصرف ویتامین ها و مواد معدنی برای حفظ سلامت بدن اهمیت ویژه ای دارد، اما برای تاثیر بیشتر باید زمان و چگونگی مصرف آنها را رعایت کنیم که این یک امر مهم است که در ادامه به آن می پردازیم.

سوالی كه خیلی از بیماران یا ورزشکاران یا افرادی که به ویتامین ها نیاز دارند و برای مصرف قرصها از پزشک می پرسند این است که: چه ﺳﺎﻋﺘﯽ باید اینها را مصرف کنم؟

حال در ادامه زمان مناسب برای مصرف مکمل ها را بیان می کنیم.

زمان مصرف کلسیم

بهترین ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻜﻤﻠﻬﺎﻯ کلسیم شب می باشد ! کلسیم باید به همراه یك لیوان پر از آب مصرف شود.

نکته: ﺧﻮﺭﺩﻥ کلسیم ﺑﺎ شیر یا فرآورده های لبنی جذب کلسیم را به میزان زیادی کاهش می دهد. بنابراین مصرف كلسیم با لبنیات، چای، قهوه و برخی دارو ها باید حداقل 1 الی 2 ساعت فاصله داشته باشد.

زمان مصرف آهن

بهترین ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻫﻦ بعد از شام و قبل از خواب شب است. کلا ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻫﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﺪﻩ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻬﺘﺮین ﺭﻭﺵ ﻣﺼﺮف آن است ! ﺍﻣﺎ این کار ﻣﻤﻜﻦ است خیلی ﻣﺸﻜﻼﺕ ﮔﻮﺍﺭﺷﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺩ به بار بیاورد ، ﻭ در نتیجه فرد مناسب است آهن را با غذا میل کند.

نکته: ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺹ ﺁﻫﻦ، ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ شیر ، فرآورده های لبنیاتی ، ﻧﺎﻥ، ﭼﺎﻯ ، فیبر ﻭ ﻗﺮﺹ کلسیم جدا ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ کنید زیرا ﻫﻤﮕﻰ ﺟﺬﺏ ﺁﻫﻦ ﺭﺍ پایین می آورند. اما مصرف ویتامین C همراه با آهن جذب آن را افزایش می دهد پس مناسب است با یکدیگر مصرف شود و یا با میوه های نظیر پرتقال یا لیمو یا كیوی كه منبع خوب ویتامین C هستند.

<yoastmark class=

زمان مصرف ویتامین C

دو نکته ویژه در رابطه با ویتامین C را در نظر بگیرید:

نکته اول: این ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ، ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺩﯾﮕر ویتامین ﻫﺎ در ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ در گردش ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺩﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ، ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ .

نکته دوم: ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﻣﺤﺮﮎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺨﺺ ﺭﺍ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ .

زمان مصرف ویتامین های گروه B

کلیه ویتامین های گروه B از جمله (B1 -B12) ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﺑﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ است ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻏﺬﺍ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ با میوه ﻭ سبزیجات ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ .

زمان مصرف روی یا زینک

مکمل روی یا زینک به تازگی بسیار ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ مصرف کنندگان ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ است ﻭ به ﻛﺎﻫﺶ ریزش ﻣﻮ ﻭ تقویت سیستم ایمنی ﺑﺪﻥ و افزایش رشد و اشتهای كودكان، تقویت مو و ناخن و … کمک می کند.

ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺹ ﺁﻫﻦ می خورید، 6 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺹ ﺭﻭﻯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎشد، این دو با هم تداخل دارند. ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺹ ﺭﻭﻯ ﺑﺎ سایر ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ 2 ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎشد.

زمان مصرف ویتامین E

بهترین ﺭﻭﺵ ﻣﺼﺮﻑ ویتامین E، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻏﺬﺍﺳﺖ، زیرا یک ویتامین ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﭼﺮﺑﻰ ﺍﺳﺖ. قرص ویتامین E را باید یک جا قورت بدهید! ﻧﺼﻒ ﻛﺮﺩﻥ، ﺣﻞ ﻛﺮﺩﻥ یا جویدن آن ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ، به جز قرص های جویدنی ویتامین E كه بر رویش درج شده است.

زمان مصرف امگا 3

ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﮕﺎ 3 ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺼﺮﻑ کنید ﺯﯾﺮﺍ ﻣﮑﻤﻞ ﺁﻥ ﻧﻮﻋﯽ ﺭﻭﻏﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻏﺬﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺬﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺿﻌﻒ ﺩﺭ ﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪ.

نکته: قرص امگا 3 را نیز نباید حل کنید و از جویدن آن اجتناب کنید، این قرص هم باید یک جا قورت داده شود. مصرف همزمان ویتامین E با امگا 3 مفید ﺍﺳﺖ، ﻭ این ویتامین جلوی اکسیداسیون ﻣﻀﺮ ﺍﻣﮕﺎ 3 ﺭﺍ می گیرد.

زمان مصرف فیبرها

ﺍﮔﺮ ﺍﺯ مکمل های ﻓﯿﺒﺮ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ، ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺬﺏ ﺁﻥ ﺻﺒﺢ ﺍﺳﺖ که باید همراه با آب زیاد میل شود

ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺹ ﻫﺎﯼ ﻣﮑﻤﻞ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ ﻭ ﺍﻣﻼﺡ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﯿﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﻓﯿﺒﺮ به ﺼﻮﺭﺕ ﭘﻮﺷﺸﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺩﻩ ﻋﻤﻞ می کند ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺬﺏ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

زمان مصرف ویتامین A

ویتامین A باید همراه غذا مصرف شود.

زمان مصرف ویتامین D

ویتامین D باید همراه غذا مصرف شود.

زمان مصرف پروبیوتیک ها

پروبیوتیک ها مناسب است که ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻏﺬﺍ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﻣﺨﺼﻮصا 20 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ صرف ﻏﺬﺍ میل ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ این زمان مناسب است.

دیدگاهتان را بنویسید